Logo: GOPS Lubawa

Kolonie dla dzieci nad Morzem Bałtyckim, Górach Stołowych, Bieszczadach, Górach Izerskich, Tatrach i Mazurach

 • Opublikowane: 2021-06-22 12:05:23
 • Autor: Emilia Gramann, sekretarka
 • drukuj
Gminne  Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierze Ełckie”.
 
 Wypoczynek odbędzie się  w siedmiu turnusach:
 • I turnus - Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy "Kopernik" w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39 , 42/44.w Kołobrzegu  w terminie  03.07.2021 – 11.07.2021.
 • III turnus – Wypoczynek odbędzie się  w Bursie Szkolnej w Ełku ul: Sikorskiego 5A, 7A,  19-300 Ełk w terminie  11.07.2021 – 19.07.2021. ( Mazury ). Kolonie będą podzielone na trzy grupy tematyczne – obóz jeździecki,  nauka i doskonalenie pływania, promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna ( rekreacyjny) 
 • III turnus – Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy "Kopernik" w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39 , 42/44.w Kołobrzegu  w terminie  21.07.2021 –29.07.2021.
 • IV turnus - Wypoczynek odbędzie się  w  Domu Wypoczynkowym – Wynajem Pokoj- Wyżywienie Wojciech Łukaszczyk,  Zakopane -  Mrowce 37, 34-500 Zakopane w terminie  02.08.2021 –10.08.2021.
 • V turnus – Wypoczynek odbędzie się w Górach Jzerskich w Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju   ul: Marii Skłodowskiej-Curie 4, 59-850 Świeradów-Zdrój w terminie  11.08.2021 –19.08.2021.
 • VI turnus – Wypoczynek odbędzie się w Górach Jzerskich w Domu Wczasów Dziecięcych w Świeradowie-Zdroju   ul: Marii Skłodowskiej-Curie 4, 59-850 Świeradów-Zdrój w terminie  11.08.2021 –19.08.2021.
 • VI turnus – Wypoczynek odbędzie się  w Górach Stołowych w Ośrodku Wypoczynkowym Orion A w Kudowie Zdroju  Aleja Jana Pawła II 2, 57-350 Kudowa-Zdrój w terminie  18.08.2021 – 26.08.2021.
 • VI turnus – Wypoczynek odbędzie się  w Górach Stołowych w Ośrodku Wypoczynkowym Orion A w Kudowie Zdroju  Aleja Jana Pawła II 2, 57-350 Kudowa-Zdrój w terminie  18.08.2021 – 26.08.2021.
 • VII turnus – Wypoczynek odbędzie się  w Bieszczadach w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym "Uroczysko" koło Leska , Zwierzyń 19, 38-623 Uherce Mineralne w terminie  20.08.2021 – 28.08.2021.
Organizator zapewnia - całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, - ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, - atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych.
Wpłatę należy dokonać na konto podane przez organizatora nie później niż 3 dni przed wyjazdem, zaliczkę w kwocie 200,00zł należy wpłacić po zarejestrowaniu uczestnika na podane konto w naborze . W roku 2021 realizujemy bony turystyczne.
 
Kolonie są skierowane do różnych grup społecznych nie tylko do dzieci rolników.  Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU.
 
Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa  warmińsko-mazurskiego, podlaskiego , łódzkiego urodzonych po 1 stycznia 2005 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną - rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, oraz spełnia wymogi – wytyczne sanitarne dla organizatorów wypoczynku dzieci oraz młodzieży  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia .
 
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl , oraz przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie (w przypadku dziecka rolnika) z Placówki Terenowej KRUS na adres: Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ełku ul: Matki Teresy z Kalkuty 5/70 , 19-300 Ełk z dopiskiem „ Kolonie 2021”.
 
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z  koordynatorem organizacji letniego wypoczynku (tel. 518034640, 508863211, 516106667 ), informację i karty kwalifikacyjne będą również dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl, oraz na facebooku.
 

 

Warsztaty obsługi komputera w projekcie „Aktywna Przyszłość”

 • Opublikowane: 2021-06-21 08:53:30
 • drukuj
W miesiącu maju 12 uczestniczek projektu „Aktywna Przyszłość” brało udział w warsztatach „Podstawy obsługi komputera”. Odbyło się pięć trzygodzinnych spotkań podczas których uczestniczki podnosiły umiejętności w zakresie obsługi komputera, w szczególności korzystania z internetu i obsługi pakietu Office. 
czytaj dalej

Świętowanie Dnia Dziecka w Prątnicy

 • Opublikowane: 2021-06-18 15:03:21
 • Autor: Aleksandra Pielenc, wychowawca
 • drukuj
8 czerwca w Placówce Wsparcia Dziennego w Prątnicy w  ramach XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny odbyły się obchody Dnia Dziecka. Wydarzenie  pod hasłem: ”Młodość-miłość-małżeństwo-rodzina” zostało skierowane do uczestników świetlicy na rozpoczęcie obchodów tegorocznych Dni Rodziny. 
W tym roku Placówka hucznie obchodziła największe święto ze wszystkich – Dzień Dziecka. Dzieci miały okazje brać udział w licznych konkursach, quizach, grach ruchowych i terenowych. Śpiewały, puszczały ogromne bańki, tworzyły portrety rodziny na foli stretch. Dla każdego został przygotowany słodki poczęstunek.
Kolejny Dzień Dziecka już za rok, a my tymczasem życzymy wszystkim dzieciom mnóstwo radości z małych rzeczy i uśmiechu na co dzień.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

36Galeria zdjęć: Świętowanie Dnia Dziecka w Prątnicy

Charytatywny Turniej Piłki Nożnej

 • Opublikowane: 2021-06-18 14:27:46
 • Autor: Emilia Gramann, sekretarka
 • drukuj

Projekt "MOCna SIEĆ"

 • Opublikowane: 2021-06-18 14:23:17
 • drukuj

Dni Rodziny w Rożentalu

 • Opublikowane: 2021-06-15 11:35:45
 • drukuj
Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny edycja XXIII odbyły się w tym roku pod hasłem "Młodość - miłość - małżeństwo - rodzina". W związku z tym wydarzeniem zorganizowana została pogadanka na temat "Miłość drogą do małżeństwa".
czytaj dalej

Obchody Dnia Dziecka w Szczepankowie

 • Opublikowane: 2021-06-14 08:39:47
 • Autor: Dorota Trzcińska, wychowawca
 • drukuj
Niewątpliwie Dzień Dziecka jest świętem, które dzieci lubią najbardziej. Jest to dzień szczególnie ważny zarówno dla rodziców jak i dzieci. Toteż dnia 7 czerwca w Szczepankowie w ramach XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny zostały zorganizowane obchody Dnia Dziecka. Uroczystość przebiegła pod hasłem: ”Młodość-miłość-małżeństwo-rodzina”.
Tegorocznemu piknikowi towarzyszyło wiele zabaw i atrakcji. Dzieci rozpoczęły świętowanie od opowiedzenia o swojej rodzinie, a następnie przystąpiły do przygotowanych dla nich zabaw. Chętnie wzięły udział w konkurencjach plenerowych takich jak: Berek Wąż, Rzut do celu i wyścig dużych stóp. 
W dalszej części imprezy uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania się w konkurencjach rekreacyjno – sportowych: rzut piłką i bieg w nartach. Odbyło się także malowanie twarzy. W trakcie trwania imprezy nie mogło zabraknąć słodkiego poczęstunku dla dzieci. Wata cukrowa i popcorn okazały się strzałem w dziesiątkę.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

36Galeria zdjęć: Obchody Dnia Dziecka w Szczepankowie

Informacja dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny

 • Opublikowane: 2021-06-10 13:43:46
 • drukuj
Poniżej przedstawiamy Państwu najnowsze zmiany odnośnie formy Karty Dużej Rodziny. Po więcej informacji odnośnie Karty Dużej Rodziny zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej.
czytaj dalej

Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”

 • Opublikowane: 2021-06-10 10:48:56
 • Autor: Emilia Gramann, sekretarka
 • drukuj
Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej na stronie.

Im więcej wiesz tym chętniej pomagasz

 • Opublikowane: 2021-06-10 10:39:42
 • Autor: Emilia Gramann, sekretarka
 • drukuj
Pomoc osobom doświadczającym przemocy to bardzo trudna sprawa, szczególnie jeśli nie umiemy rozpoznać sygnału będącego wołaniem o pomoc i nie wiemy co dalej z nim zrobić. Świadomość działań określanych mianem przemocy z roku na rok jest coraz większa, jednakże tylko niewielu z nas wie jak można pomóc.
Urzędnicy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zajmujący się na co dzień tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu sprawdzenia czy umiemy rozpoznać wołanie o pomoc ofiar przemocy, w kwietniu br. przeprowadzili badanie dotyczące znajomości wśród społeczności Olsztyna międzynarodowego znaku „HELP ME” (tłum. „Pomóż mi”). Wyniki badania wskazują, że 3/4 jego uczestników nie znała tego znaku. Jeszcze większa ilość osób nie wiedziała komu można zgłosić odebrany sygnał. Otrzymane wyniki wskazują na potrzebę upowszechniania znaku „HELP ME” w celu skutecznego komunikowania potrzeby pomocy, jej odbioru i przekazania właściwym służbom w celu podjęcia działań.
Międzynarodowy znak „HELP ME” opracowała Kanadyjska organizacja Canadian Women's Foundation. Jest to prosty sygnał migowy, który ma umożliwić dyskretne wezwanie pomocy i służyć ludziom, którzy doświadczają prześladowania ze strony domowników. Sygnał „HELP ME” można, bez wzbudzania podejrzeń, wykonać na wideo czacie, machając komuś przez okno, bądź podczas odbierania paczki od kuriera, czy też stojąc za naszym oprawcą, gdy ten z kimś rozmawia. Nie musimy używać do tego słów. Ten „Sygnał pomocy” warto poznać, bo w ten sposób możemy komuś pomóc. Im więcej osób będzie zapoznanych z gestem „Pomóż mi”, tym więcej ofiar będzie mogło otrzymać pomoc.
Zauważając znak „HELP ME” należy powiadomić numer alarmowy 112.
Według pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego numer alarmowy „112” ważną informacją, którą należy przekazać jest adres pod którym znajduje się osoba potrzebująca pomocy. Potrzebna zatem będzie miejscowość, ulica, numer budynku/mieszkania, klatka schodowa. Kolejną ważną informacją dla służb jest wygląd osoby poszkodowanej. Wobec powyższego należy zwrócić uwagę na każdy szczegół.
Pomoc osobie, która jest ofiarą przemocy można także uzyskać pod numerem telefonu: 22 668 70 00 „Niebieska Linia”  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie.
 
1 2 3 4 5 6 ... 55


Kalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

25.06.2021r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73,...
16.07.2021r. - Poradnictwo prawne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja:...
31.08.2021r. - Poradnictwo prawne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja:...
do góry
Wtyczka Facebook