Logo: GOPS Lubawa

Projekty

Warsztaty wyjazdowe ekonomii społecznej

  • Opublikowane: 2020-07-31 14:09:56
  • Autor: Patrycja Klimek, specjalista pracy socjalnej
  • drukuj
W miesiącu lipcu uczestnicy V edycji projektu „Aktywna przyszłość” wzięli udział w dwóch wizytach studyjnych w ramach  „Warsztatów wyjazdowych ekonomii społecznej”, w których mieli możliwość odwiedzenia wsi tematycznej oraz poznania specyfiki funkcjonowania spółdzielni socjalnej.
 
Z pierwszą wizytą uczestnicy udali się do wsi tematycznej „Garncarska Wioska”. Jest to przedsiębiorstwo działające we wsi Kamionka koło Nidzicy. Wioskę prowadzi Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Na terenie Garncarskiej Wioski można zwiedzić garncarnię, zielarnię, kuźnię mazurską, zabytkową stodołę ze sprzętami rolniczymi i gospodarstwa domowego mazurskiej wsi, muzeum „Skarby Ziemi” – kolekcja skamieniałości i minerałów. Uczestnicy podczas wizyty zwiedzili teren wioski z przewodnikiem i wzięli udział w warsztatach garncarskich, w ramach których każda z osób ulepiła ręcznie z gliny wybrany na podstawie własnego pomysłu przedmiot. Kolejnym etapem warsztatów była możliwość zdobienia ceramiki, z której skorzystał każdy z uczestników.
Drugim miejscem docelowym wizyty była wieś Jerutki w gminie Świętajno, w powiecie szczycieńskim,  która z inicjatywy mieszkańców i działającej na jej terenie Fundacji „Kreolia-Kraina Kreatywności” w 2013 roku przeobraziła się w wieś tematyczną pn. „Jerutki- Wieś sztuki”. Wizytę rozpoczęła Prezes fundacji – Joanna Gawryszewska, która przybliżyła uczestnikom profil działalności wsi, fundacji oraz spółdzielni socjalnej „Bulwar”. Beneficjenci mieli okazję aby przyjrzeć się z bliska szerokiemu spektrum działań jakie mają miejsce na terenie wsi Juretki m.in. punktowi przedszkolnemu prowadzonemu przez fundację „Kreolia” oraz spółdzielni socjalnej „Bulwar” o profilu gastronomicznym. Kolejnym etapem warsztatów wyjazdowych było zdobienie przez uczestników toreb tkaninowych, po wcześniejszym sporządzeniu szkicu z wykorzystaniem wybranych przez nich szablonów.
Celem warsztatów wyjazdowych było zwiększenie wiedzy uczestników projektu z zakresu ekonomii społecznej oraz przybliżenie im specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz wsi tematycznych jako alternatywnej formy aktywizacji zawodowej.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

80Galeria zdjęć: Warsztaty wyjazdowe ekonomii społecznej

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook