Logo: GOPS Lubawa

Trwa nabór wniosków do programu „Opieka Wytchnienia” - edycja 2023

  • Opublikowane: 2022-11-07 15:11:27
  • Autor: Brygida Jęczewska, starszy specjalista pracy socjalnej
  • drukuj
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Gmina Wiejska Lubawa planuje przystąpić do w/w Programu, w związku z tym osoby zainteresowane wsparciem w postaci opieki wytchnieniowej w roku 2023 proszone są o kontakt telefoniczny  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Lubawa pod numerem telefonu: 89 645-54-55 lub  89 645-54-53.
 
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, w postaci doraźnej lub czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad swoimi podopiecznymi.
 
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.
Dla jednej osoby – opiekuna, obowiązują limity „opieki wytchnieniowej”. Liczba godzin „wsparcia wytchnieniowego” jednemu opiekunowi wynosi 240 godzin świadczonej w formie dziennego pobytu.
 
Uczestnik Programu „opieka wytchnieniowa” nie ponosi odpłatności.
Jeżeli jesteś zainteresowany przyznaniem usługi opieka wytchnieniowa wypełnij Kartę zgłoszeniową zamieszczoną w załączniku i dostarcz je do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Do karty należy dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
 
Załącznik:
 
 
Wszelkie informacje na temat Programu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa  (pok. 16,17) lub pod numerami telefonów: 89 645-54-55 lub  89 645-54-53.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook