Logo: GOPS Lubawa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  • Opublikowane: 2021-06-07 09:13:34
  • Autor: Karolina Czyżewska
  • drukuj
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa we współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej – 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt Gracjana Klaudiusza Fróga, ps. Szczerbiec zajmuje się dystrybucją żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc w ramach Programu kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Od 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód: 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
W ramach trwającego Podprogramu 2020 skorzystało dotychczas 201 rodzin z terenu gminy Lubawa (570 osób w rodzinach).

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

25.06.2021r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73,...
16.07.2021r. - Poradnictwo prawne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja:...
31.08.2021r. - Poradnictwo prawne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja:...
do góry
Wtyczka Facebook