Logo: GOPS Lubawa

Trwa nabór wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”– edycja 2023

  • Opublikowane: 2022-11-07 14:58:09
  • Autor: Brygida Jęczewska, starszy specjalista pracy socjalnej
  • drukuj
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Gmina Wiejska Lubawa planuje przystąpić do w/w Programu, w związku z tym osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w roku 2023 proszone są o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Lubawa pod numerem telefonu: 89 645-54-55 lub  89 645-54-53.
 
Program adresowany jest do:
  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),
  • zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.
 
Jeżeli jesteś zainteresowany przyznaniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wypełnij Kartę zgłoszeniową zamieszczoną w załączniku oraz zakres czynności asystenta i dostarcz je do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Do karty należy dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
 
Wszelkie informacje na temat Programu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa  (pok. 16,17) lub pod numerami telefonów: 89 645-54-55 lub  89 645-54-53.
 
Załączniki:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook