Logo: GOPS Lubawa

Koła Gospodyń Wiejskich

IV Forum Aktywnych Kobiet w Gminie Lubawa

  • Opublikowane: 2020-02-24 08:07:42
  • Autor: Edyta Licznerska, pomoc administracyjna
  • drukuj
W dniach 19-20 lutego 2020r. odbyło się IV Forum Aktywnych Kobiet zorganizowane przez Gminę Wiejską Lubawa, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa oraz Lokalną  Grupę Działania Ziemi Lubawskiej we współpracy z klubami seniora i kołami gospodyń wiejskich.
Idea Forum
Forum to wydarzenie społeczne o charakterze integracyjnym, upowszechniające aktywność kobiet na obszarach wiejskich w różnych sferach działalności, w tym społecznej, w którym udział wzięło ponad 200 aktywnych mieszkanek gminy, w tym przedstawicielki klubów seniora, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, w tym: sołtyski, radne i liderki społeczne.
 
Jest to wydarzenie integrujące i aktywizujące środowisko aktywnych kobiet, mieszkanek wsi, przedsięwzięcie zorganizowane w ramach pracy socjalnej – realizowanej metodą pracy środowiskowej, polegającej na organizowaniu społeczności lokalnej. Wydarzenie było okazją do promowania postaw kobiet aktywnych, otwartych i zaangażowanych, którym na sercu leży dobro środowiska lokalnego.
 
Program Forum
W pierwszy dzień Forum odbyły się warsztaty pieczenia chleba i wyrobu domowego smalcu zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepankowie oraz warsztatach wypieku domowych wyrobów cukierniczych, które odbyły się w Klubach Seniora w Byszwałdzie, Łążynie, Rakowicach, Gutowie, Klubach „Senior+” w Złotowie i w Mortęgach oraz w Kołach Gospodyń Wiejskich w Kazanicach, Łążku, Rożentalu, Rumienicy, Sampławie, Gutowie, Prątnicy i Tuszewie.
 
Drugi dzień Forum odbył się w restauracji Copernicus w Targowisku Dolnym. W Forum wzięli udział: Wójt Gminy Lubawa – Pan Tomasz Ewertowski wraz małżonką, Sekretarz Gminy Lubawa – Pan Adam Roznerski, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa – Pani Agnieszka Miesikowska, Skarbnik Gminy Lubawa – Pani Anna Jędrychowska, Pracownik Urzędu Gminy Lubawa – Aleksandra Ennassiri, Przewodniczący Rady Gminy Lubawa – Pan Jan Laskowski, Radna Gminy Lubawa – Pani Anna Guzowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sampławie – Pani Hanna Ewertowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w  Złotowie – Pani Justyna Kwiatkowska, ks. dr Marcin Staniszewski – dziekan dekanatu lubawskiego, sołtyski oraz przedstawicielki Klubów Seniora w Byszwałdzie, Gutowie, Łążynie, Rakowicach, Klubów Senior+ w Mortęgach i Złotowie oraz Kół Gospodyń Wiejskich w Gutowie, Kazanicach, Łążku, Prątnicy, Rożentalu, Rumienicy, Sampławie, Szczepankowie oraz Tuszewie.
 
Forum zainaugurował występ „The Locals” z repertuarem „Całuję Pani dłoń Madame. Następnie ks. dr Marcin Staniszewski wygłosił prelekcję pt. „Gospodyni Lubawska po odzyskaniu niepodległości”. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą działalności społecznej Pań w naszej gminie. Podczas Forum zaprezentowano również film podsumowujący działania w gminie Lubawa w 2019 r. Wręczono wszystkim klubom i kołom gospodyń wiejskich prezenty w postaci gastronomicznego termosu cateringowego. Po części oficjalnej uczestnicy Forum skosztowali domowych wypieków i wyrobów, wykonanych podczas warsztatów w kołach gospodyń wiejskich i klubach seniora oraz wzięli udział w animacjach o charakterze integracyjno – muzycznym. Dodatkowymi atrakcjami Forum były szczudlarz, fotobudka oraz wystawa fotografii „Aktywna Baba w Gminie Lubawa” oraz występ zespołu „Rakowianki”.
 
Forum było okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i pomysłów na temat aktywności i integracji społecznej mieszkańców oraz kształtowania warunków trwałego rozwoju środowiska lokalnego. Forum stanowi dobry przykład partnerskiej współpracy samorządu gminnego ze środowiskami kobiecymi. 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

50Galeria zdjęć: IV Forum Aktywnych Kobiet

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

31.08.2021r. - Poradnictwo prawne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja:...
do góry
Wtyczka Facebook