Logo: GOPS Lubawa

Aktualności

Warsztaty obsługi komputera w projekcie „Aktywna Przyszłość”

  • Opublikowane: 2021-06-21 08:53:30
  • Autor: Karolina Czyżewska
  • drukuj
W miesiącu maju 12 uczestniczek projektu „Aktywna Przyszłość” brało udział w warsztatach „Podstawy obsługi komputera”. Odbyło się pięć trzygodzinnych spotkań podczas których uczestniczki podnosiły umiejętności w zakresie obsługi komputera, w szczególności korzystania z internetu i obsługi pakietu Office. 
Celem zajęć było przeciwdziałanie e‑wykluczeniu oraz aktywne szukanie pracy. Natomiast poznanie pakietu Office miało zapewnić uczestnikom możliwość stworzenia własnego CV i napisania listu motywacyjnego. Zajęcia odbywały się w reżimie sanitarnym.
Równocześnie odbywa się indywidualne wsparcie w formie poradnictwa psychologicznego.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Warsztaty obsługi komputera w projekcie „Aktywna Przyszłość”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

25.10.2021r. - Poradnictwo prawne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja: tel....
28.10.2021r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,...
do góry
Wtyczka Facebook