Logo: GOPS Lubawa

Aktualności

Kolejne środki z Unii Europejskiej dla gminy Lubawa

  • Opublikowane: 2017-03-29 15:14:54
  • Autor: Karolina Czyżewska, konsultant
  • drukuj
W dniu 27.03.2017r. gmina Lubawa reprezentowana przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Adama Roznerskiego oraz skarbnika gminy Annę Jędrychowską podpisała umowę z samorządem województwa warmińsko - mazurskiego reprezentowanym przez wicemarszałka Wiolettę Śląską‑Zyśk oraz członka zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Sylwię Jaskulską na realizację projektu dofinasowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu „Rodzina na PLUS” jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i integracja ze środowiskiem lokalnym mieszkańców gminy Lubawa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Projekt zakłada realizację sześciu 10-cio miesięcznych edycji, w których każdorazowo udział weźmie 13 uczestników z 8 rodzin. W ramach projektu dla uczestników zaplanowane zostały takie formy wsparcia jak: warsztaty rozwoju umiejętności społecznych, zarządzania czasem i gospodarowania budżetem domowym, szkoła dla rodziców, aktywności lokalnej; wsparcie asystenta rodziny, indywidualne wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne oraz inicjatywy lokalne.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie od czerwca 2017r. do połowy 2022 roku. Kwota pozyskanego dofinansowania na realizację projektu to 724.121,26 zł.
 
Projekt „Rodzina na PLUS” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytetu 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook