Logo: GOPS Lubawa

Aktualności

Kolejny projekt dla seniorów w gminie Lubawa

  • Opublikowane: 2017-05-29 10:41:38
  • Autor: Karolina Czyżewska, konsultant
  • drukuj
Gmina Lubawa we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego  od maja realizuje projekt pn. „Aktywni seniorzy – aktywna społeczność” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, w szczególności 60 osób, w wieku 60+ poprzez stworzenie warunków dla integracji międzypokoleniowej. W gminie Lubawa udział w projekcie weźmie 15 osób 60+ oraz 5 osób w różnym wieku, które pracują w instytucjach/organizacjach prowadzących działania na rzecz społeczności lokalnej.
Projekt realizowany będzie w okresie od maja do listopada 2017. W ramach projektu przewiduje się szkolenia i doradztwo personalne dla seniorów. Działania te mają na celu przygotowanie seniorów do wolontarystycznego włączania się w lokalną ofertę edukacyjno-kulturalną dla społeczności, w tym dzieci do lat 7 oraz pomoc w wypracowaniu osobistych ścieżek rozwoju i nawiązania współpracy z lokalnymi instytucjami/organizacjami.
Współpraca ta pozwoli seniorom na rzeczywiste angażowanie się w życie społeczności, a sam kontakt z pośrednimi beneficjentami jakimi są dzieci przyczyni się do większej satysfakcji z życia. Organizacje/instytucje zyskają przeszkolonych wolontariuszy, którzy będą je wspierać w realizowaniu działań na rzecz społeczności lokalnej. Dzięki prowadzeniu zajęć seniorzy podejmą nowe role społeczne, a wolontariat seniorów przy wydarzeniach gminnych pozwoli na integrację seniorów i seniorek ze społecznością lokalną. Po zakończeniu projektu seniorzy będą mogli wykorzystywać nową wiedzę i kompetencje do kontynuowania działań wolontarystycznych na rzecz społeczności lokalnej.
Warto dodać, że projekt realizowany będzie w 4 gminach na terenie Polski, w tym w regionie Warmii i Mazur na terenie gminy Lubawa.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

06.10.2020r. - Poradnictwo prawne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja: tel....
15.10.2020r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73,...
22.10.2020r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73,...
do góry
Wtyczka Facebook