Projekty

Kolejne działania w „Aktywnej przyszłości”

  • Opublikowane: 2019-01-25 12:38:46
  • Autor: Patrycja Klimek, pracownik socjalny
W grudniu 2018r. uczestnicy II edycji zakończyli swój udział w projekcie.
W trakcie 12-miesięcznego uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej otrzymali wsparcie: trenera pracy i psychologa, a także wzięli udział w warsztatach: aktywizacji zawodowej, zarządzania czasem, rozwoju umiejętności społecznych, obsługi komputera oraz warsztatach wyjazdowych - ekonomii społecznej.
Zwieńczeniem udziału w projekcie było ukończenie kursów zawodowych, dzięki którym podnieśli swoje umiejętności zawodowe i uzyskali nowe kompetencje,  m.in.: operatora koparki, opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych, pomocnika kucharza, sprzedawcy-magazyniera. Aktualnie realizowana jest III edycja projektu. Uczestnicy korzystają ze wsparcia trenera pracy i psychologa, a w kolejnych miesiącach ukończą „Warsztaty podstawy obsługi komputera”.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Kolejne działania w „Aktywnej przyszłości”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook