Statuetka AMICUS BONUS dla Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

 • Opublikowane: 2021-11-24 09:13:02
Nagroda AMICUS BONUS ustanowiona została w roku 2007 przez ówczesnego Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Od tego czasu rok rocznie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyznawane są 2 statuetki Amicus Bonus w kategorii indywidualnej i zespołowej oraz medale - wyróżnienia Amicus Bonus.
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Są to ludzie i organizacje, którzy pracują na rzecz rodzin, osób samotnych i całych lokalnych społeczności. Specyfika województwa, bezrobocie, niskie dochody, sprawia, że praca społeczna to nie tylko zawód, to wyzwanie, odpowiedzialna służba. W roku 2021 Statuetką AMICUS BONUS w kategorii zespołowej uhonorowany został Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie. Za działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym, nowatorskie rozwiązania w zakresie budowania na terenie Gminy Lubawa systemu pomocy społecznej oraz działalność animacyjną na rzecz środowiska lokalnego.
W roku 2021 Statuetkami AMICUS BONUS uhonorowani zostali również :
w kategorii indywidualnej:
 • Marek Gulda – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu
Medale oraz  listy gratulacyjne otrzymali:
 • Jolanta Bień – dyrektor Centrum Usług Społecznych w Srokowie
 • Artur Dąbrowski – kierownik Schroniska dla Osób Bezdomnych, Ogrzewalni, Noclegowni i schroniska dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 • Barbara Gacman – emerytowany dyrektor Domu Pomocy Społecznej PZN w Olsztynie
 • Lucyna Grześ-Remus – kierownik MGOPS w Kisielicach
 • Alicja Roszkowska – kierownik Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Olsztynie
 • Danuta Szczygło – emerytowany kierownik MOPS w Jezioranach
 • Wioletta Wojciechowska – kierownik ŚDS w Jedwabnie
 • Miejski Olsztynek Pomocy Społecznej w Olsztynku
 • Ośrodek Wsparcia dla dzieci i Młodzieży w Olsztynie przy ul. Rzepakowej
 • Ośrodek Wsparcia dla dzieci i Młodzieży w Olsztynie przy ul. Wiecherta

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Statuetka AMICUS BONUS dla Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

do góry
Wtyczka Facebook