Aktywna Przyszłość

Na szlaku ekonomii społecznej – z wizytą w „Wiosce Prusów”

  • Opublikowane: 2019-07-01 10:59:16
  • Autor: Brygida Jęczewska, starszy specjalista pracy socjalnej
26 czerwca 2019r. uczestnicy projektu „Aktywna przyszłość” wzięli udział w kolejnych „Warsztatach wyjazdowych ekonomii społecznej”.
Tym razem wizyta studyjna odbyła się w „Wiosce Prusów”, a ściślej w „Ośrodku Promocji Historii, Kultury i Tradycji Średniowiecznych Prusów”.
Z informacji od gospodarza osady Pana Kazimierza Abramczyka wieś tematyczna w miejscowości Piwnice Wielkie powstała z myślą o promocji regionu w powiązaniu z historią Prusów oraz w celu sprostowania przekłamań historii, negatywnego wizerunku oraz tradycji i życia codziennego Prusów.
W ramach wizyty uczestnicy mieli możliwość zwiedzania pracowni „Bab Pruskich”, zapoznania się z historią Prusów, poznania największych osiągnięć, najbardziej charakterystycznych elementów stroju oraz tradycji i zwyczajów w średniowiecznej scenerii.
Ponadto wzięli udział w pokazie marynowania grzybów w unikalnej technologii kwasu mlekowego  w całości nagrodzonej tytułem Smak Roku 2011r., poznali właściwości zdrowotne soku z brzozy oraz otrzymali prosty instruktarz pozyskania go bez szkody dla drzewa.
Dodatkową atrakcją wizyty był pokaz najstarszej metody tkackiej bardzo popularnej wśród ludów bałtyjskich, bardzo prosty do wykonania, efektowny i rozwijający inwencję twórczą.
Celem warsztatów wyjazdowych było zwiększenie wiedzy uczestników projektu z zakresu ekonomii społecznej oraz przybliżenie im specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz wsi tematycznych.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

28Galeria zdjęć: Na szlaku ekonomii społecznej – z wizytą w „Wiosce Prusów”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją



Kalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

25.10.2021r. - Poradnictwo prawne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73, informacja: tel....
28.10.2021r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,...
do góry
Wtyczka Facebook