Aktualności

Aktualności z „Aktywnej przyszłości”

  • Opublikowane: 2019-08-23 12:35:21
  • Autor: Patrycja Klimek, pracownik socjalny
W lipcu 2019r. zakończyła się już III edycja projektu „Aktywna przyszłość”. Uczestnicy przez 12 miesięcy brali udział w warsztatach grupowych: aktywizacji zawodowej, rozwoju umiejętności społecznych, zarządzania czasem oraz obsługi komputera.
Beneficjenci w ramach projektu skorzystali z indywidualnego wsparcia trenera pracy i psychologa, a także zwiększyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii społecznej podczas warsztatów wyjazdowych. Zwieńczeniem udziału w projekcie była realizacja kursów zawodowych, która zakończyła się uzyskaniem przez uczestników certyfikatów i uprawnień w zakresie: opiekunki dziecięcej, opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych, konserwatora z uprawnieniami palacza i konserwatora kotłów i instalacji CO, magazyniera z obsługą wózków jezdniowych.
Obecnie realizowana jest IV edycja projektu. W miesiącach czerwiec-lipiec uczestnicy projektu brali udział w grupowych warsztatach aktywizacji zawodowej, których celem była analiza rynku pracy oraz przygotowanie się do podjęcia zatrudnienia. Obecnie beneficjenci korzystają z indywidualnego wsparcia trenera pracy. W ramach tych spotkań dla każdego uczestnika zostanie opracowany indywidualny plan działania, na podstawie którego zostaną wybrane kursy zawodowe.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Aktualności z „Aktywnej przyszłości”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

do góry
Wtyczka Facebook