Aktualności

Spotkanie podsumowujące realizację II i III edycji projektu „Aktywna przyszłość”

  • Opublikowane: 2019-10-23 13:10:41
  • Autor: Brygida Jęczewska, starszy specjalista pracy socjalnej
W poniedziałek 21 października w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się spotkanie podsumowujące realizację II III edycji projektu „Aktywna przyszłość”, który realizowany był w partnerstwie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie.
Spotkanie rozpoczęła Pani Agnieszka Miesikowska, kierownik Ośrodka, która przywitała uczestników oraz pogratulowała im zakończenia udziału w projekcie. Życzyła im również dalszych sukcesów w podnoszeniu swoich kompetencji społecznych, kwalifikacji zawodowych oraz poprawy sytuacji zawodowej.
Następnie głos zabrała koordynatorka projektu Pani Brygida Jęczewska, która przedstawiła założenia, cele oraz zrealizowane działania i rezultaty wypracowane podczas każdej z edycji projektu.
Ostatnim punktem spotkania było wręczenie uczestnikom certyfikatów oraz zaświadczeń potwierdzających ich udział w projekcie.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Spotkanie podsumowujące realizację II i III edycji projektu „Aktywna przyszłość”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook