Aktualności

Warsztaty wyjazdowe ekonomii społecznej

  • Opublikowane: 2019-12-19 13:12:51
  • Autor: Brygida Jęczewska, starszy specjalista pracy socjalnej
W grudniu uczestnicy IV edycji projektu „Aktywna Przyszłość” brali udział w dwóch warsztatach wyjazdowych.
Pierwsze zajęcia odbyły się w wsi Piła-Młyn funkcjonującej pn. „Wioska górnicza”. Uczestnicy w trakcie pobytu zwiedzili przyrodniczo-historyczną ścieżkę edukacyjną i pozostałości podziemnej kopalni „Montania”. W programie warsztatów zaplanowano również  warsztaty tworzenia ozdób z cukru metodą angielską oraz tworzenia biżuterii z filcu.
Kolejne warsztaty przeprowadzone zostały w  Elblągu, a dokładniej w nowopowstałym „Domu pod CISem”. Uczestnicy w trakcie pobytu poznali działalność Centrum oraz zwiedzili liczne pracownie warsztatowe. Dodatkową atrakcją wizyty był udział w warsztatach artystycznych, w ramach których wykonano ozdoby świąteczne metodą decoupage oraz uszyto ekologiczne woreczki do ważenia owoców i warzyw w sklepach.
Celem warsztatów wyjazdowych było zwiększenie wiedzy uczestników projektu z zakresu ekonomii społecznej oraz przybliżenie im specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz wsi tematycznych.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

27Galeria zdjęć: Warsztaty wyjazdowe ekonomii społecznej

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

do góry
Wtyczka Facebook