Aktualności

Projekt „Rodzina na PLUS” w realizacji

  • Opublikowane: 2017-08-23 12:27:51
  • Autor: Monika Empel, inspektor
W miesiącu lipcu rozpoczęła się  I edycja projektu "Rodzina na PLUS" realizowanego w partnerstwie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W okresie od lipca do sierpnia uczestnicy projektu wzięli udział w „Warsztatach rozwoju umiejętności społecznych”, które mają na celu miedzy innymi rozwijanie kompetencji interpersonalnych, doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacja trudnych i konfliktowych, doskonalenie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz budowanie wiary we własne możliwości. Ponadto uczestnicy skorzystali również z indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnego poradnictwa prawnego. Każda z rodzin została także objęta wsparciem asystenta rodziny.
Projekt „Rodzina na PLUS” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnymi - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Projekt „Rodzina na PLUS” w realizacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook