Aktualności

Podsumowanie roku w projekcie „Rodzina na PLUS”

  • Opublikowane: 2018-01-03 13:16:00
  • Autor: Brygida Jęczewska, koordynator projektu
Od lipca do grudnia 2017r. w I edycji projektu "Rodzina na PLUS" realizowanych było wiele działań zgodnych z harmonogramem projektu. 
W okresie od lipca do września uczestnicy projektu brali udział w „Warsztatach rozwoju umiejętności społecznych”, w październiku i listopadzie uczęszczali na „Warsztaty zarządzania czasem i budżetem domowym”, natomiast w grudniu rozpoczęli udział w warsztatach „Szkoła dla rodziców”, które zakończą się w lutym 2018 r.
Ponadto od początku udziału w projekcie rodziny zostały objęte indywidualnym  wsparciem w postaci asystenta, psychologa oraz prawnika.
Dodatkowym działaniem zrealizowanym w projekcie była inicjatywa społeczna wypracowana w miesiącu październiku przez uczestników projektu oraz lokalną społeczność wsi Szczepankowo. Inicjatywa polegała na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przed budynkiem socjalnym. W ramach inicjatywy powstało miejsce małej infrastruktury turystycznej na potrzeby, której zakupione zostały betonowe ławy, donice oraz byliny.
Projekt „Rodzina na PLUS” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnymi - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Podsumowanie roku w projekcie „Rodzina na PLUS”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook