Aktualności

Aktualności z „Rodziny na PLUS”

  • Opublikowane: 2018-05-21 14:37:40
  • Autor: Ewa Pielenc, pomoc administracyjna
W kwietniu 2018r. uczestnicy I edycji „Rodzina na PLUS” zakończyli swój udział w projekcie. Wsparciem zostało objętych 8 rodzin, które uczestniczyły w warsztatach grupowych oraz skorzystały z poradnictwa psychologicznego i prawnego. W trakcie 10-miesięcznego okresu zrealizowano: warsztaty rozwoju umiejętności społecznych, warsztaty zarządzania czasem i budżetem domowym, warsztaty „szkoła dla rodziców”, warsztaty aktywności lokalnej. Ponadto każda rodzina otrzymała wsparcie asystenta rodziny.
Uczestnicy zrealizowali także dwie inicjatywy lokalne. W Szczepankowie został zagospodarowany teren przy budynku socjalnym, zamontowano betonowe ławki, donice z kwiatami oraz stojaki na rowery. Natomiast w ramach drugiej inicjatywy - o charakterze ekologicznym - w pięciu wsiach utworzono miejsca zapewniające różnym gatunkom owadów schronienie i możliwość budowania gniazd, zwane „hotelami dla owadów”.
Ponadto w maju br. rozpoczęła się II edycja projektu, której realizacja trwała będzie do lutego 2019 roku, w ramach której wsparciem objęto kolejną grupę 8 rodzin.
Projekt „Rodzina na PLUS” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnymi - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: Aktualności z „Rodziny na PLUS”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

22.10.2020r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73,...
do góry
Wtyczka Facebook