Aktualności

Aktualności z drugiej edycji „Rodziny na PLUS”

  • Opublikowane: 2018-09-25 12:01:07
  • Autor: Agata Kemska, asystent w projekcie
W okresie od sierpnia do września uczestnicy projektu wzięli udział w „Warsztatach  zarządzania czasem i budżetem domowym”.
Dzięki warsztatom mają oni możliwość rozwijania swoich kompetencji planowania i prowadzenia budżetu domowego, w tym wydatków stałych i sezonowych, a także oszczędzania i tworzenia planów finansowych. Uczestnicy poznali także sztukę dobrej organizacji czasu pracy i doskonalenia umiejętności zarządzania czasem. Ponadto uczestnicy skorzystali również ze wsparcia w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego. Każda z rodzin została także objęta wsparciem asystenta rodziny. W przyszłym miesiącu rozpocznie się cykl warsztatów „Szkoła dla rodziców”.
Projekt „Rodzina na PLUS” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnymi - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Aktualności z drugiej edycji „Rodziny na PLUS”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

22.10.2020r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73,...
do góry
Wtyczka Facebook