Aktualności

Co nowego w projekcie „Rodzina na PLUS”?

  • Opublikowane: 2018-12-20 13:38:42
  • Autor: Agata Kemska, pracownik socjalny
Warsztaty „szkoła dla rodziców” – to kolejny cykl zajęć w ramach projektu, który odbył się  w okresie od października do grudnia.
Dzięki warsztatom uczestniczki projektu miały możliwość rozwijania swoich umiejętności porozumiewania się z dzieckiem i poznawania nowych sposobów reagowania na zachowania dzieci. Uczestniczki uczyły się także jak budować silną wieź ze swoimi dziećmi. Ponadto wszyscy uczestnicy skorzystali ze wsparcia w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego. Każda z rodzin jest także objęta wsparciem asystenta rodziny. Od nowego roku uczestnicy rozpoczną cykl „Warsztatów aktywności lokalnej”.
Projekt „Rodzina na PLUS” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnymi - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Co nowego w projekcie „Rodzina na PLUS”?

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook