Logo: GOPS Lubawa

Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2024

  • Opublikowane: 2023-11-03 09:30:18
  • Autor: Brygida Jęczewska, starszy specjalista pracy socjalnej
  • drukuj
Informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w 2024 r. zamierza kontynuować resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024  w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi 240 godzin w ciągu roku.  
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.  
Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.
 
Osoby zainteresowane ww. formą pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Lubawa do dnia 10 listopada 2023 r. osobiście  lub telefonicznie pod  nr tel. 89 645 54 53.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook