Logo: GOPS Lubawa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

  • Opublikowane: 2024-04-16 09:52:08
  • Autor: Karolina Czyżewska, konsultant
  • drukuj
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa informuje, że wdrażany jest Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), stanowiący kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ). Program polega na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym, podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek, a także możliwość udziału w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
• 2.056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł).
 1.590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).
 
Osoby zamieszkujące teren Gminy Lubawa, które zainteresowane są otrzymywaniem żywności w ramach FEPŻ, mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie OPS Gminy Lubawa ( Fijewo 73) w celu wypisania skierowania i sprawdzenia sytuacji dochodowej swojej rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia celem zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.
 
O terminach odbioru żywności Ośrodek będzie informował na bieżąco na stronie internetowej, facebooku oraz telefonicznie.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook