Logo: GOPS Lubawa

Aktualności

Co nowego w Aktywnej przyszłości

  • Opublikowane: 2019-12-02 14:33:30
  • Autor: Patrycja Klimek, asystent w projekcie
  • drukuj
Dobiega końca realizacja IV edycji projektu. W miesiącu grudniu uczestnicy będą brać udział w warsztatach zarządzania czasem oraz uczestniczyć będą w wyjazdowych warsztatach z zakresu ekonomii społecznej.
Kolejnym etapem realizacji projektu są kursy zawodowe. Beneficjenci po 10-miesięcznym bloku warsztatów grupowych i poradnictwa psychologicznego w miesiącu styczniu 2020 roku rozpoczną podnoszenie swoich kwalifikacji w ramach kursów zawodowych, które zostały wybrane dla uczestników w trakcie spotkań z trenerem pracy i doradcą zawodowym.
Od miesiąca października bieżącego roku realizowana jest już V edycja projektu „Aktywna przyszłość”. 12 uczestników  bierze aktywny udział w „Warsztatach rozwoju umiejętności społecznych”, których celem jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, budowanie wiary  we własne możliwości oraz doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.  Beneficjenci w ramach projektu objęci są także kompleksowym wsparciem psychologa. W kolejnych miesiącach nowego roku uczestnicy będą podnosić swoje kompetencje zawodowe, w ramach „Warsztatów aktywizacji zawodowej”.
Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.1, Poddziałanie 11.1.1 aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Co nowego w Aktywnej przyszłości

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

do góry
Wtyczka Facebook