Logo: GOPS Lubawa

Aktualności

Konferencja inaugurująca projekt "Rodzina na PLUS"

  • Opublikowane: 2017-07-20 15:18:37
  • Autor: Karolina Czyżewska, konsultant
  • drukuj
W poniedziałek 17 lipca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu "Rodzina na PLUS". Projekt realizowany jest w partnerstwie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Swoim wystąpieniem konferencję rozpoczął Wójt Gminy Lubawa – Pan Tomasz Ewertowski, który przywitał wszystkich uczestników projektu oraz powiedział kilka słów na temat projektu i jego realizacji w  gminie Lubawa.
 
Wszyscy uczestnicy konferencji zapoznali się z celami projektu, zaplanowanymi działaniami i rezultatami, które przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej Pani Karolina Czyżewska, koordynatorka projektu.

 
Celem głównym projektu „Rodzina na PLUS” jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i integracja ze środowiskiem lokalnym 48rodzin/78 osób (60 kobiet, 18 mężczyzn), mieszkańców gminy Lubawa zagrożonych ryzykiem ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.Projekt zakłada realizację sześciu 10-miesięcznych edycji, w ramach których każdorazowo dla 13 osobowej grupy realizowany będzie następujący program: warsztaty rozwoju umiejętności społecznych, warsztaty zarządzania czasem i budżetem domowym, warsztaty „szkoła dla rodziców”, warsztaty aktywności lokalnej, inicjatywa lokalna, indywidualne wsparcia psychologiczne, indywidualne konsultacje z radcą prawnym oraz wsparcie asystenta rodziny.
 
Projekt „Rodzina na PLUS” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnymi - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Konferencja inaugurująca projekt "Rodzina na PLUS"

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

do góry
Wtyczka Facebook