Logo: GOPS Lubawa

Aktualności

Spotkanie podsumowujące I edycję projektu „Rodzina na PLUS”

  • Opublikowane: 2018-07-03 09:47:40
  • Autor: Ewa Pielenc, pomoc administracyjna
  • drukuj
W czwartek 21 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyło się spotkanie podsumowujące realizację I edycji projektu „Rodzina na PLUS”. Projekt realizowany był w partnerstwie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z Powiatowym Urzędem Pracy w Iławie.
Spotkanie rozpoczął Pan Adam Roznerski, kierownik Ośrodka, który przywitał uczestników oraz pogratulował im zakończenia udziału w projekcie.
Następnie głos zabrała koordynatorka projektu Pani Brygida Jęczewska, która przedstawiła założenia, cele oraz zrealizowane działania i rezultaty wypracowane podczas I edycji projektu.
Ostatnim punktem spotkania było wręczenie uczestnikom certyfikatów oraz zaświadczeń potwierdzających ich udział w projekcie.
Projekt „Rodzina na PLUS” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 11, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnymi - projekty konkursowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Spotkanie podsumowujące I edycję projektu „Rodzina na PLUS”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacjąKalendarium wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia

22.10.2020r. - Poradnictwo psychologiczne w ramach Punktu Pomocy Rodzinie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Fijewo 73,...
do góry
Wtyczka Facebook